Samen meer

In de coöperatie “Zuivelopleidingen Nederland” zijn de opleidingsinstituten MBO Life Sciences, Zone College en Yuverta en een particuliere opleider, CBT een samenwerking aangegaan. De drie opleidingsinstituten verzorgen nu binnen Nederland het leeuwendeel van de op zuiveltechnologie gerichte opleidingen voedingsoperator productspecialist en kwaliteitsmanager. CBT heeft onder anderen ruime ervaring in het uitvoeren van opleidingen voor technische operators en andere functies in de zuivelbranche.

Maatwerk
Doordat Zuivelopleidingen Nederland beschikt over docenten en trainers met brede expertise én specialisten binnen de zuiveltechnologie kan invulling gegeven worden aan nagenoeg elke denkbare maatwerktraining.

Landelijke dekking
Zuivelopleidingen Nederland biedt door deze samenwerking een platform met landelijke dekking en werkt hierbij ook samen met secundaire partners, zoals LSBL, een opleider met veel ervaring in specifieke maatwerktrajecten.

Zuivelacademie
Zuivelopleidingen Nederland is deelnemer aan de Zuivelacademie. Een webomgeving waarin kennis is verzameld over zuivelprocessen.